เรียน ลูกค้าทุกท่านค่ะ
ลูกค้าที่ได้รับ e-mail รับยอดเข้าเครดิตในวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 10-18 เมษายน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 ในกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ของบริษัทฯ ประกอบกับเป็นวันหยุดราชการ จึงขอทำการจ่ายเข้าบัญชีเครดิตของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน เป็นต้นไป และงดให้บริการลดหนี้บัตรเครดิตจนถึงวันดังกล่าว ขออภัยเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน